Sponsoring

TDS-Entertainment hecht er waarde aan om haar maatschappelijke betrokkenheid te uiten. Om deze reden werkt TDS-Entertainment regelmatig mee aan evenementen voor goede doelen. TDS-Entertainment heeft de afgelopen jaren op sonsorbasis met plezier een bijdrage geleverd aan onder meer:

  • Samenloop voor Hoop tbv KWF Kankerbestrijding
  • Steun Rob tbv Geweld tegen Politiemensen
  • Willem-Alexander Kinderziekenhuis Loop 2012
  • Evenementen voor kinderen in Tanzania.

TDS-Entertainment is bereid om mee te denken bij de realisatie van evenementen voor goede doelen. Uitgangspunt hierbij is om de kosten voor de organisatie zo laag mogelijk te houden waardoor het goede doel zoveel mogelijk profijt heeft. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden van uw evenement klikt u hier.

Naast deze projecten heeft TDS-Entertainment de afgelopen jaren opgetreden als sponsor in de breedtesport.
    * Verplicht